Όροι Χρήσης

1. Αντικείμενο Ιστοσελίδας

Στην ιστοσελίδα tiger-bet.gr δεν πραγματοποιούνται στοιχήματα, παρά αυτή αποτελεί έναν χώρο ενημερωτικό ο οποίος είναι αποκλειστικά συμβουλευτικού, πληροφοριακού, ειδησεογραφικού χαρακτήρα και αφορά την παροχή πληροφοριών, επισημάνσεων και ειδήσεων απευθυνόμενων προς τους συνδρομητές της, σχετικά με την ενημέρωση τους για θέματα που αφορούν την ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε στοίχημα προκαθορισμένης ή όχι απόδοσης που διεξάγεται βάση νόμιμων διαδικασιών και σε πάσης φύσεως ατομικά ή ομαδικά παιχνίδια ή σε γεγονότα η φύση των οποίων προσφέρεται για διεξαγωγή νομίμου στοιχήματος, πάντα με δική τους αποκλειστική ευθύνη και οικονομικό κίνδυνο. 

2. Δικαίωμα Χρήσης Ιστοσελίδας

Απαγορεύεται αυστηρώς η χρήση της ιστοσελίδας σε άτομα κάτω των 18 ετών. Σε περίπτωση που ο ανήλικος επισκεφτεί και χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο κάθε κηδεμόνας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την προστασία του ανήλικου τέκνου του και υποχρεούνται να μην τους επιτρέπουν την χρήση αυτών των υπηρεσιών. Για τη εγγραφή σας στην ιστοσελίδα tiger-bet.gr υποχρεούστε να παρέχετε τα πλήρη και ακριβή προσωπικά στοιχεία σας, όπως σας ζητούνται στην φόρμα εγγραφής. Αυτά είναι Όνομα χρήστη, Κωδικός πρόσβασης, Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Σε περίπτωση που θα δώσετε ανακριβείς ή μη τρέχουσες πληροφορίες, το TigerBet έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να διαγράψει την εγγραφή σας επίσης διατηρεί το δικαίωμα να μην σας επιτρέψει μελλοντική χρήση των υπηρεσιών του. Κατά την εγγραφή στις υπηρεσίες του tiger-bet.gr χρησιμοποιείτε κατ’ επιλογή σας ένα password και ένα username για τον λογαριασμό σας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να τα τηρήσετε απόρρητα και έχετε πλήρη ευθύνη για κάθε δραστηριότητα που γίνεται με χρήση του δικού σας password ή/και username. Δεν επιτρέπεται αυστηρά, σε καμία περίπτωση, η χρήση των προσωπικών σας password και username από τρίτους, που δεν φέρουν τα ακριβή στοιχεία της εγγραφής σας ως μέλος του tiger-bet.gr. 

3. Αποδοχή Ορών και Προϋποθέσεων

Ο παρών διαδικτυακός τόπος προσφέρει υπηρεσίες πιθανολογικών αναλύσεων αγώνων (ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τένις). Ο επισκέπτης μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών αυτών μόνον εφόσον αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης. Είναι αποκλειστικά ευθύνη του χρήστη να διαβάσει προσεκτικά και να αποδεχτεί τους παρόντες όρους πριν την πρόσβασή του στον συγκεκριμένο ιστότοπο ή την χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας. Με την πρόσβαση του χρήστη στον παρόντα ιστότοπο ή με την χρήση οποιουδήποτε μέρους του ιστότοπου ή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού, ο χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι δεσμεύεται από τους παρόντες όρους και τους ειδικούς κανόνες. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί με όλους τους όρους, όπως αυτοί περιγράφονται εν προκειμένω, τότε δεν του επιτρέπεται η πρόσβαση στους ιστότοπους ή η συμμετοχή σε οποιαδήποτε υπηρεσία. Θα πρέπει δε να διακόψει αμέσως τις δραστηριότητές του στον συγκεκριμένο ιστότοπο εάν αποφασίσει ότι δεν αποδέχεται τους όρους αυτούς ανά πάσα στιγμή στο μέλλον.

4. Τροποποίηση Ορών και Προϋποθέσεων

Η tiger-bet.gr μπορεί να τροποποιεί κατά καιρούς τους παρόντες όρους αναρτώντας τους τροποποιημένους όρους στη σελίδα. Ο χρήστης της σελίδας ευθύνεται για τον τακτικό έλεγχο τροποποίησης των όρων. Κάθε ενδεχόμενη τροποποίηση θα ισχύει από την ημέρα ανάρτησης της. Συνεχίζοντας τη χρήση της Διαδικτυακής Σελίδας, των Υπηρεσιών που προσφέρει η tiger-bet.gr, ο χρήστης της σελίδας συναινεί να τηρεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις καθώς και τις πρόσφατες τροποποιήσεις. Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί να τηρεί τις αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις της σελίδας, δεν πρέπει να χρησιμοποιεί ούτε να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτής.

5. Περιορισμός Ευθύνης

Η ιστοσελίδα tiger-bet.gr παρέχει προγνωστικά αγώνων, αποκλειστικά πιθανολογικού – εκτιμητικού χαρακτήρα και προσέγγισης, τα οποία δεν συνιστούν συμβουλή, σύσταση ή παρακίνηση για την πραγματοποίηση οποιουδήποτε στοιχήματος ή οποιουδήποτε άλλου τυχερού παιχνιδιού. Πάγια θέση της tiger-bet.gr, είναι πως δεν υπάρχει στατιστικό μοντέλο για το στοίχημα ή επιμέρους προγνωστικά, που να επιφέρουν απόλυτη επαλήθευση ή εφαρμογή. Ως εκ τούτου, ο χρήστης έχει την εξ’ ολοκλήρου ευθύνη για τις επιλογές και αποφάσεις του, αναλαμβάνοντας εξίσου πλήρως την ευθύνη για τυχόν οικονομικό κίνδυνο ή ζημία από ενδεχόμενη συμμετοχή του σε στοιχήματα οποιασδήποτε μορφής και εκτάσεως. Οι εκτιμήσεις – συμβουλές της tiger-bet.gr δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως βέβαιες πληροφορίες, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή ή αποτροπή από την εκτέλεση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Ως εκ τούτου, ο εκάστοτε χρήστης της ιστοσελίδας χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της με δική του βούληση και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη να επαληθεύσει ή όχι τις πληροφορίες που παρέχονται. Η tiger-bet.gr δεν φέρει και δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τις αποφάσεις οποιουδήποτε χρήστη των υπηρεσιών περί της καθ’ οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχής αυτού σε δελτίο ή δελτία στοιχήματος ή στοιχημάτων οποιασδήποτε μορφής καθώς και τυχόν οικονομικούς κινδύνους συμμετοχής σε τέτοιο στοίχημα που αναλήφθηκε ή πρόκειται να αναληφθεί από οποιοδήποτε χρήστη των υπηρεσιών με βάση τις συμβουλές, επισημάνσεις, πληροφορίες, ειδήσεις, πιθανολογικές αναλύσεις, προγνωστικά και αποτελέσματα που παρέχονται ή προβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο από τις υπηρεσίες και σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις όλως ενδεικτικώς νομικής, αστικής ή και ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε ζημία από επισκέπτες ή τρίτους από αιτία που έχουν σχέση με την λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας tiger-bet.gr. Η tiger-bet.gr και τα συνεργαζόμενα με αυτό πρόσωπα δεν φέρουν και δεν αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη ως προς οποιεσδήποτε οικονομικές ή άλλες ζημίες τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε χρήστης των υπηρεσιών εξαιτίας ανακρίβειας, σφάλματος, ελλείψεως ή παραλήψεως οποιασδήποτε πληροφορίας, συμβουλής ή προγνωστικού παρεχόμενου ή προβαλλόμενου στις υπηρεσίες του. 

Η tiger-bet.gr δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε προσωρινή διακοπή λειτουργίας λόγω τρίτων παραγόντων ή τυχόν τεχνικών προβλημάτων. Περαιτέρω, η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα την πρόσβαση χρήστη σε κάποιο μέρος ή στο σύνολο της ιστοσελίδας, οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και κρίση. Η tiger-bet.gr δεν υποχρεούται και δεν εξετάζει την νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλει (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να του καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η tiger-bet.gr δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οι servers μέσω των οποίων τα περιεχόμενά της τίθενται στη διάθεση των επισκεπτών-χρηστών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Οποιαδήποτε ζημιά προέλθει εξ αιτίας των παραπάνω το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης-χρήστης.

6. Πνευματικά Δικαιώματα

Οι εκτιμήσεις της tiger-bet.gr  αποτελούν πνευματικά της δικαιώματα και προστατεύονται από τους Ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στη tiger-bet.gr ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Απαγορεύεται αυστηρώς η αντιγραφή, αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο αναμετάδοση, διανομή, αναδημοσίευση ή τροποποίηση ή μεταπώληση των εκτιμήσεων της tiger-bet.gr. Επιτρέπεται μόνον εφόσον υπάρξει αποκλειστικώς και μόνον έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών της ιστοσελίδας. Ο παρών διαδικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα εξωτερικών κόμβων με τους οποίους συνδέεται. Επίσης, δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επικοινωνία ή συναλλαγή του επισκέπτη με τους συγκεκριμένους κόμβους. Σε κάθε περίπτωση η tiger-bet.gr δεν έχει την υποχρέωση να ελέγξει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα άλλων ιστοσελίδων, στις οποίες παραπέμπει μέσω συνδέσμων ή διαφημιστικών καταχωρήσεων.

7. Πολιτική Χρεώσεων

Οι χρεώσεις για τα πακέτα που διατίθενται αναγράφονται με ΦΠΑ 24%. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει το πακέτο που επιθυμεί και στην συνέχεια συμπληρώνει τα στοιχεία 
  1. για την σύνδεση του στον ιστότοπο. Σημαντικό είναι ο χρήστης να βάλει πραγματικό email ώστε να γίνεται η ταυτοποίησή του στο σύστημα όπως και για μελλοντική ανάκτηση κωδικού. 
  2. της κάρτας όπου ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει τον αριθμό της κάρτας, την ημερομηνία λήξης και το CVC.

Οι χρήστες που έχουν αγοράσει κάποιο πακέτο  μπορούν να ακυρώσουν ανά πάσα στιγμή το πακέτο ωστόσο δεν επιστρέφονται τα χρήματα που έχουν καταθέσει. Σε περίπτωση που έγινε λάθος η ακύρωση παρακαλώ επικοινωνήστε στο support@tiger-bet.gr. Σε περίπτωση που γίνει ανανέωση του πακέτου από τον χρήστη, επεκτείνεται ο χρόνος της συνδρομής του χρήστη στο αντίστοιχο πακέτο.